Transformacja roślin leczniczych za pomocą Agrobacterium tumefaciens
PBN-AR
Instytucja
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
ISSN
0032-5449
EISSN
1732-2693
Wydawca
Index Copernicus
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
1220-1228
Numer tomu
70
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
polski
transformacja genetyczna roślin leczniczych
Agrobacterium tumefaciens
produkcja substancji biologicznie czynnych
Streszczenia
Język
polski
Treść
Od wielu lat są podejmowane próby opracowania skutecznych metod transformacji roślin leczni - czych za pomocą Agrobacterium tumefaciens . Jest to bakteria glebowa mająca naturalną zdolność zakażania roślin w miejscach zranień, tworząc rakowate narośla. Jest to możliwe dzięki przenoszeniu fragmentu jej plazmidu Ti do komórek roślinnych i trwałej integracji z genomem roślinnym. Sku - teczność transformacji roślin leczniczych zależy od wielu czynników, m.in. od szczepu Agrobacterium , metod oraz procedur transformacji i od gatunku rośliny, typu, wieku eksplantatu, a także warunków regeneracji. Głównym celem transformacji roślin jest zwiększenie zawartości naturalnie w nich występujących związków aktywnych biologicznie oraz produkcja biofarmaceutyków. Transformacja genetyczna roślin z udziałem bakterii z rodzaju Agrobacterium jest procesem złożonym, wymaga wnikliwej analizy ekspresji wprowadzonego transgenu i zachodzi jedynie wtedy, gdy komórka rośliny nabywa zdolność do regeneracji. W wielu przypadkach wydajne procesy regeneracji za - obserwowane u roślin leczniczych są nieefektywne po przeprowadzeniu procedur transformacji. Dotąd podjęto próby transformacji genetycznej z wykorzystaniem A. tumefaciens roślin leczniczych z rodzin: Apocynaceae, Araceae, Araliaceae, Asphodelaceae, Asteraceae, Begoniaceae, Crassulaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Linaceae, Papaveraceae, Plantaginaceae, Scrophulariaceae oraz Solanaceae.
Cechy publikacji
Biologia medyczna
Medycyna
Medical biology
Medicine
discipline:Biochemia – dziedzina nauk biologicznych
discipline:Biotechnologia – dziedzina nauk biologicznych
discipline:Medycyna
discipline:Mikrobiologia
discipline:Biochemistry – field of biological sciences
discipline:Biotechnology – field of biological sciences
discipline:Medicine
discipline:Microbiology
Review article
Review article is a summarization of the current state of the research on a particular subject.
Artykuł przeglądowy
Artykuł przeglądowy stanowi podsumowanie aktualnego stanu badań w danym obszarze tematycznym.
Inne
System-identifier
PBN-R:770537
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych