Zmienność genetyczna jarzębu brekinii Sorbus torminalis L. (Crantz.) w Polsce i proponowane metody zachowania jego zasobów genowych
PBN-AR
Instytucja
Instytut Badawczy Leśnictwa
Książka
Tytuł książki
Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyn 24-30 czerwca 2013
Data publikacji
2013
ISBN
9788362860128
Wydawca
Wydawnictwo Mantis
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Zmienność genetyczna jarzębu brekinii Sorbus torminalis L. (Crantz.) w Polsce i proponowane metody zachowania jego zasobów genowych
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
161-162
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych
Początek konferencji
2013-06-24
Koniec konferencji
2013-06-30
Lokalizacja konferencji
Olsztyn
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
Abstract
Abstrakt
Inne
System-identifier
PBN-R:689375