Standards in neurosonology. Pt. 1.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Lekarski I (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Journal of Ultrasonography
ISSN
2084-8404
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
62
Strony od-do
307-317
Numer tomu
15
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Pozostali autorzy
+ 5
Słowa kluczowe
en
Cerebrovascular disorders - ultrasonography
Ultrasonography, Doppler, transcranial - standards
Ultrasonography, Doppler, duplex - standards
Ultrasonography, Doppler, color - standards
pl
Choroby naczyń mózgu - ultrasonografia
Ultrasonografia doplerowska przezczaszkowa - normy
Ultrasonografia doplerowska podwójna - normy
Ultrasonografia doplerowska kolorowa - normy
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Cechy publikacji
review-article
Inne
System-identifier
0000094887
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych