A novel insA2933 causes premature termination of translation and is accompanied by overexpression of truncated androgen receptor gene in a patient with complete androgen insensitivity syndrome.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Lekarski I (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
JOURNAL OF APPLIED GENETICS
ISSN
1234-1983
EISSN
2190-3883
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
4
Strony od-do
463-467
Numer tomu
56
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
Androgen-insensitivity syndrome - genetics
Receptors, androgen - genetics
Karyotyping
Codon, terminator
pl
Zespół niewrażliwości na androgeny - genetyka
Receptory androgenów - genetyka
Kariotypowanie
Kodon terminacyjny
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Cechy publikacji
short-communication
Inne
System-identifier
0000094010
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych