Zmiany w systemie realizacji Polityki Spójności w perspektywie finansowej 2014–2020
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Przegląd Europejski
ISSN
1641-2478
EISSN
Wydawca
Instytut Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
2
Strony od-do
73-85
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
polityka spójności
polityka regionalna
perspektywa finansowa 2014–2020
fundusze UE
Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Europejski Fundusz Społeczny
Streszczenia
Język
pl
Treść
Przedmiotem niniejszego artykułu są zmiany planowane w systemie realizacji polityki spójności w perspektywie finansowej 2014–2020. Wybór zagadnień poddanych analizie został dokonany w oparciu o kryterium istotności oraz innowacyjności proponowanych rozwiązań. Podstawę rozważań stanowi propozycja pakietu legislacyjnego rozporządzeń dla polityki spójności, obejmujących również wspólne przepisy dla wspólnej polityki rolnej (WPR) oraz wspólnej polityki rybackiej, który został przedstawiony przez Komisję Europejską w październiku 2011 r., a następnie zmodyfikowany we wrześniu 2012 r. Celem publikacji jest przedstawienie najistotniejszych modyfikacji, które będą miały wpływ na proces programowania, a następnie wdrażania interwencji finansowanych w ramach funduszy polityki spójności (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności) po 2014 r. Analizowane zmiany zostały w miarę możliwości wyznaczane przez syntetyczną formę opracowania, uzupełnione o krótki opis przyczyn wprowadzenia oraz próbę oceny w oparciu o kryterium zasadności i efektywności.
Cechy publikacji
Nauki o polityce
Political science
discipline:Nauki o polityce
discipline:Political science
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:785069