Bezpieczeństwo narodowe wyzwaniem dla szkolnej edukacji fizycznej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Humanistyczny (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Przegląd Naukowo - Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa
ISSN
1899-3524
EISSN
Wydawca
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
2
Strony od-do
297-309
Numer tomu
8
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,60
Słowa kluczowe
PL
Bezpieczeństwo narodowe
Wychowanie fizyczne
Streszczenia
Język
EN
Treść
Ten artykuł pokazuje możliwości przybliżenia uczniom istoty bezpieczeństwa narodowego poprzez szkolna kulturę fizyczną. Edukacja dla bezpieczeństwa jest problemem złożonym. Realizować ją mogą i powinny wszystkie środowiska i podmioty. Nie ma racji twierdzenie o zaprzestaniu tej formy edukacji. Jest ona bowiem najtańszym sposobem pozyskiwania wiedzy i umiejętności niezbędnych dla prawidłowego zachowania się w sytuacjach ekstremalnych. Ruch stanowi nieodłączną część życia człowieka i jest niezbędny na każdym jego etapie. Znaczenie ruchu zmienia się i ewoluuje wraz z wiekiem. Zaś zawsze pozostaje jednym z czynników gwarantujących zdrowie, a tym samym gwarantującym bezpieczeństwo zdrowotne i fizyczne obywateli będące składnikiem szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego.
Cechy publikacji
original-article
review-article
Inne
System-identifier
0272701533219