Możliwości wykorzystania metod prospektywnej oceny projektów rewitalizacji w kształtowaniu miejskich przestrzeni publicznych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Książka
Tytuł książki
Uwarunkowania efektywnej gospodarki nieruchomościami publicznymi
Data publikacji
2013
ISBN
Wydawca
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Kaliszu
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Możliwości wykorzystania metod prospektywnej oceny projektów rewitalizacji w kształtowaniu miejskich przestrzeni publicznych
Rok publikacji
-1
Strony (od-do)
101-122
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
rewitalizacja
projekty rewitalizacji
ocena
przestrzeń publiczna
analiza wielokryterialna
PROMETHEE
reguła koniunkcyjna
reguła leksykograficzna
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 1)
Inne
System-identifier
203212