Model klasyfikacji wiedzy w przedsiębiorstwie produkcyjnym przy zastosowaniu algorytmu Bayes’a
PBN-AR
Instytucja
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej
ISSN
1897-7421
EISSN
Wydawca
Politechnika Koszalińska
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
85-99
Numer tomu
9
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
polski
Klasyfikacja
algorytm Bayes’a
przedsiębiorstwo produkcyjne
Streszczenia
Język
polski
Treść
W artykule podjęto próbę zbudowania modelu klasyfikacji wiedzy w przedsiębiorstwie produkcyjnym w oparciu o algorytm Bayes’a. Pozyskiwanie, gromadzenie i przechowywanie danych i informacji działu obsługi serwisowej, możliwe jest za pomocą autorskiej aplikacji, której struktura została również przedstawiona w niniejszym artykule. Na podstawie danych i informacji zawartych w zgłoszeniach serwisowych, rejestrowanych w aplikacji, możliwe jest generowanie zdefiniowanej wiedzy. W konsekwencji, proponowany model klasyfikacji wiedzy, przy zastosowaniu algorytmu Bayes’a, daje możliwość zbudowania zbiorów użytecznej wiedzy.
Język
angielski
Treść
This article elaborates a model of knowledge classification using a Bayesian algorithm in a manufacturing company. Further was illustrated an application, that enables you to collect, search and analyze data and information from a service department. Based on the data and information registered in the application, it is possible to generate a defined knowledge. Consequently, the proposed model for the classification of knowledge, using a Bayesian algorithm gives the opportunity to build the sets of useful knowledge.
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-582c5a1882cea213823b9cdd