Metody wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie w identyfikacji i oznaczaniu specyficznych form specjacyjnych metali
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Analityka hutnicza i przemysłowa 2014 : materiały konferencyjne, Ustroń, Polska, 7-10.4.2014
Data publikacji
2014
ISBN
9788086380728
Wydawca
2 THETA
Publikacja
Główny język publikacji
pol
Tytuł rozdziału
Metody wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie w identyfikacji i oznaczaniu specyficznych form specjacyjnych metali
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
22-33
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,7
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
specjacja metali
metody rentgenowskie
rentgenowska spektroskopia fotoelektronów
XPS
proszkowa dyfrakcja rentgenowska
XRD
absorpcja promieniowania rentgenowskiego
XANES
XAFS
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XII Polsko-Słowacko-Czeska Konferencja Analityka Hutnicza i Przemysłowa
Początek konferencji
2014-04-07
Koniec konferencji
2014-04-10
Lokalizacja konferencji
Ustroń
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000192989