Substancje pochodzenia białkowego w terapiach medycznych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Wrocławska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pol
Czasopismo
Dokonania Młodych Naukowców
ISSN
EISSN
2300-4436
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
nr 4
Strony od-do
318-323
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pol
białka terapeutyczne
peptydy terapeutyczne
peptoidy
Streszczenia
Język
pol
Treść
W niniejszej pracy dokonano przeglądu substancji pochodzenia białkowego stosowanych w terapiach medycznych. Białka, cząsteczki o specyficznych właściwościach i funkcjach, mogą być wykorzystywane w leczeniu wielu chorób. Ich wyższość nad lekami małocząsteczkowymi przejawia się w specyficzności i funkcjonalności, które pozwalają na uzyskanie efektów leczniczych bez wywoływania skutków ubocznych. Ograniczeniem w ich wytwarzaniu i stosowaniu jest m.in. niska stabilność, skłonność do agregacji i modyfikacji chemicznych, podatność na działanie proteaz. Niemniej liczne białka terapeutyczne są obecnie stosowane w leczeniu na skalę światową i zaliczają się do nich: enzymy i białka regulatorowe, białka ukierunkowane, szczepionki białkowe i białka diagnostyczne. Znakomita ich większość to białka rekombinowane. Terapeutyczne peptydy są kolejną grupą substancji białkowych o działaniu leczniczym. Ich głównymi zaletami są ukierunkowane działanie, podatność na modyfikacje chemiczne, korzystne profile farmakokinetyczne, dobra rozpuszczalność, która zapewnia wysoką absorpcję do tkanek docelowych oraz szybkie usuwanie z krwi i tkanek innych niż docelowe, często niska toksyczność i immunogenność. Stosowane są z sukcesem w leczeniu chorób przewlekłych jak cukrzyca, nowotwory, choroby sercowo-naczyniowe. Stosunkowo nową grupę terapeutyków stanowią peptoidy. Związki te (naśladujące peptydy) cechuje bardzo dobra przenikalność błon komórkowych, co skutkuje lepszą biodostępnością, stosunkowo łatwa synteza, stabilność, wyższa odporność na działanie enzymów proteolitycznych. Projektowane względem konkretnego receptora lub oddziaływania oligomery peptoidowe mają duży potencjał zastosowania w terapiach antynowotworowych.
Inne
System-identifier
000194543