Wpływ składu katalizatora selektywnej redukcji tlenku azotu(II) na jego aktywność
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Wrocławska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pol
Czasopismo
PRZEMYSL CHEMICZNY
ISSN
0033-2496
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
nr 8
Strony od-do
1346-1349
Numer tomu
t. 93
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pol
mangan
miedź
glinokrzemian
amoniak
deNOx
SCR
Streszczenia
Język
pol
Treść
Określono wpływ składu tlenkowego katalizatora selektywnej katalitycznej redukcji (SCR) na jego aktywność w reakcji odazotowania spalin kotłowych. Zastosowano bimetaliczny katalizator miedziowo-manganowy osadzony na glinokrzemianie naturalnym i gaz modelowy jako surowiec. Optymalizację składu katalizatora w reakcji odazotowania gazu wykonano metodą statystycznego planowania eksperymentu z wykorzystaniem programu Uniplot. Wykazano, że aktywność katalizatora Cu-Mn w reakcji SCR jest determinowana przez zawartość manganu.
Język
eng
Treść
Fourteen Cu-Mn/aluminosilicate catalysts were prepd. by impregnation and studied for catalytic activity in NOx redn. with NH3 in a model flue gas under lab. conditions at 150-450°C. The catalyst activity increased with the increasing Mn content in the catalyst.
Inne
System-identifier
000195090