Odporność stali stopowej i stopów niklu w środowisku IOS w obecności jonów rtęci
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Aktualne zagadnienia energetyki : praca zbiorowa. T. 2
Data publikacji
2014
ISBN
9788374938730
Wydawca
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Publikacja
Główny język publikacji
pol
Tytuł rozdziału
Odporność stali stopowej i stopów niklu w środowisku IOS w obecności jonów rtęci
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
305-314
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pol
instalacja odsiarczania spalin
stal 304
alloy 31
alloy 59
badania potencjodynamiczne
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 2)
Pozostali redaktorzy
+ 2
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Inne
System-identifier
000196514