Wybrane wyniki badań modeli pocisków dla systemu ochrony aktywnej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Książka
Tytuł książki
Materiały z XIX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej nt. "Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia"
Data publikacji
2013
ISBN
Wydawca
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zielonka
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Wybrane wyniki badań modeli pocisków dla systemu ochrony aktywnej
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
1-6
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pl
ochrona aktywna,
model
en
active protection,
model
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 2)
Pozostali redaktorzy
+ 2
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
UZBROJENIE 2013
Nazwa konferencji
XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. "Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia"
Początek konferencji
11-06-2013
Koniec konferencji
14-06-2013
Lokalizacja konferencji
Jachranka
Kraj konferencji
Polska
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
Głównym celem pracy było opracowanie i przetestowanie pocisków dla przyszłościowego polskiego systemu ochrony aktywnej. Przedstawiono dwie wersje pocisków, różniące się sposobem separacji elementów rażących (roboczych). W artykule przedstawiono wybrane wyniki doświadczalnych badań poligonowych zachowania się pocisku oraz elementów rażących (w kształcie kulki) na początkowym odcinku toru lotu w odległości kilku metrów od układu miotającego. Badania zostały zrealizowane w ramach projektu badawczo-rozwojowego nr OR00 0082 12 finansowanego przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego.
Język
en
Treść
The main purpose of presented hereby work was to develop and test counterprojectiles for future Polish Active Protection System (APS). Two types of rounds are presented with different fragments separation system. Selected results of projectiles firing tests, including initial trajectory of fragments (ball shape) are included. Researches were conducted within the project financed by Ministry of Science and Higher Education No OR00 0082 12.
Inne
System-identifier
PX-5864c96c82ce4fc865bb9692