Aplikacje Sieci Świadomej Treści
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
Inżynieria Internetu Przyszłości. Część 2
Data publikacji
2013
ISBN
978-83-7814-099-3
Wydawca
Oficyna Wydawnicza PW
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Aplikacje Sieci Świadomej Treści
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
179-193
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.7
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 10)
Pozostali autorzy
+ 8
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł przedstawia aplikacje korzystające z sieci świadomej treści PI CAN opracowanej w ramach projektu Inżynieria Internetu Przyszłości (IIP). Są to trzy aplikacje oferujące dostęp do treści multimedialnych: HomeNetMedia dla celów rozrywki, Rozproszone Wirtualne Muzeum dla edukacji oraz Biblioteka Cyfrowa Pacjenta dla przekazywania informacji medycznej. Scharakteryzowana została funkcjonalność sieci PI CAN z punktu widzenia aplikacji wraz z zasadami współpracy z użytkownikami, tj. dostawcami i konsumentami treści. Poszczególne aplikacje omówione zostały ze wskazaniem sposobu wykorzystania sieci świadomej treści oraz implementacji usług zewnętrznych powiązanych z siecią PI CAN specyficznych dla aplikacji. Przedstawione zostały również wyniki integracji poszczególnych aplikacji z siecią PI CAN oraz wyniki przeprowadzonych testów.
Inne
System-identifier
WUT274685