Pomiary ciśnień surowego gazu w komorach koksowniczych.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Karbo
ISSN
1230-0446
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
2
Strony od-do
154-162
Numer tomu
58
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
regulacja ciśnienia
pomiar parametrów gazu surowego
emisje przemysłowe
en
pressure control
measurement of raw gas parameters
industrial emissions
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań półtechnicznych i przemysłowych prowadzonych w ramach etapu 3.2. „System automatycznej regulacji ciśnienia w komorze koksowniczej” projektu „Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki”. Badania przebiegu zmian ciśnień gazu surowego prowadzono w komorach baterii sytemu zasypowego i ubijanego. Przedstawiono wpływ wahań ciśnienia gazu w odbieralniku na możliwość zaciągania powietrza do komory koksowniczej. W artykule przedstawiono też uwarunkowania prawne dotyczące stosowania technologii regulacji ciśnienia w indywidualnych komorach koksowniczych wprowadzanych w życie na podstawie nowej Dyrektywy Europejskiej o emisjach przemysłowych.
Język
en
Treść
The purpose of the article consists in presentation of the results of semi-technical and industrial investigations carried out under stage 3.2. "System for automatic control of pressure in the coking chamber" of the project on „Smart coke plant based meeting the requirements of the best available technology”. The investigations on the course of changes of raw gas pressure were carried out in the top charging and the stamp charging battery’s chambers . The influence of fluctuation of the gas pressure in the gas collecting main on the possibility of air ingestion to the coking chamber was presented. The article also presents the legal determinants regarding the application of the pressure control technology in individual coking chambers being implemented on the basis of the new European Directive on Industrial Emissions .
Cechy publikacji
Ekologia
Technologia chemiczna – dziedzina nauk technicznych
Ecology
Chemical technology – field of technical sciences
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:648603