Analiza porównawcza układów ORC z czynnikami roboczymi z grupy czynników suchych i mokrych współpracujących z turbiną gazową
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery/Politechnika Łódzka
ISSN
0137-2661
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
143
Strony od-do
227-236
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
siłownia ORC
PL
czynniki organiczne
PL
turbina gazowa
EN
specyfic power indicator
EN
ORC power plant
EN
effectiveness of the ORC power plant
Streszczenia
Język
polski
Treść
W niniejszej pracy przedstawiona została analiza porównawcza układów ORC z suchymi i mokrymi czynnikami roboczymi. Do analizowanych układów ORC doprowadzana jest energia ze strumienia spalin opuszczających układ turbiny gazowej. Spaliny te po opuszczeniu turbiny gazowej kierowane są do wymienników układu ORC, w których następuje przekazywanie energii do czynnika obiegowego. Na podstawie mocy i sprawności analizowanych układów przeprowadzono analizę porównawczą układów ORC z czynnikami suchymi oraz mokrymi.
Język
angielski
Treść
In this paper is presented a comparative analysis of ORC systems with dry and wet working fluids. The analysed ORC systems are supplied by energy from the exhaust gases leaving the gas turbine. These exhaust gases after leaving the gas turbine are directed to the heat exchangers of the ORC system, in which energy is transferred to working fluid. On the basis of the power and efficiency of the analyzed systems were carried out the comparative analysis of ORC power plants with dry and wet working fluids.
Inne
System-identifier
000064811