Chłodzenie ogniwa paliwowego typu PAFC z wykorzystaniem układu ORC z mokrymi i suchymi czynnikami obiegowymi
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Napędy i Sterowanie
ISSN
1507-7764
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
9
Strony od-do
128-135
Numer tomu
16
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
siłownia ORC
PL
czynniki obiegowe
PL
ogniwo paliwowe PAFC
Streszczenia
Język
polski
Treść
W niniejszym referacie przedstawione zostały zagadnienia związane z wykorzystaniem energii pochodzącej z chłodzenia ogniwa paliwowego typu PAFC do zasilania układu siłowni ORC (Organic Rankine Cycle). W pracy przyjęto, że w siłowni ORC realizowany jest podkrytyczny obieg Clausiusa-Rankine’a, a układ ogniwa paliwowego zasilany jest gazem pochodzącym ze zgazowania biomasy (układ zgazowania biomasy nie był analizowany). W analizie efektywności pracy układu ORC uwzględniono między innymi następujące czynniki obiegowe z grupy tak zwanych czynników suchych: pentan, R236fa oraz z grupy czynników mokrych: metanol, etanol. W układzie ORC z suchym czynnikiem obiegowym zastosowano wewnętrzną regenerację ciepła, a para doprowadzana do turbiny układu ORC jest parą nasyconą suchą. W układzie ORC z mokrym czynnikiem obiegowym zastosowano przegrzew pary doprowadzanej do turbiny tak, aby minimalny stopień suchości pary na wypływie z turbiny przy izentropowym rozprężaniu wynosił x = 0,95. Dla obu grup czynników obiegowych przyjęto temperaturę skraplania wynoszącą 30°C. Przeprowadzona analiza wykazała, że dla przyjętych założeń najkorzystniej wypadł układ ORC z suchym czynnikiem obiegowym z zastosowaniem wewnętrznej regeneracji ciepła. Układ ORC wykorzystujący ciepło chłodzenia ogniwa paliwowego pozwala na osiągnięcie 27% wzrostu mocy całego układu.
Inne
System-identifier
000067677