Analiza CFD przepływu tworzywa polimerowego w dwustożkowej strefie uplastyczniająco–homogenizującej wytłaczarki ślimakowo-tarczowej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Koszalińska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Przemysł Chemiczny
ISSN
0033-2496
EISSN
Wydawca
WYDAWNICTWO SIGMA-N O T SP Z O O
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
12
Strony od-do
2105-2111
Numer tomu
94
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
polski
dwustożkowa strefa wytłaczarki ślimakowo-tarczowej
przepływ materiału polimerowego
numerycznej mechanika płynów (CFD)
konformacja
struktura i właściwości polimeru
konformacja
angielski
the double-cone zone of the screw-disc extruder
the flow of a polymeric material
computational fluid dynamics (CFD)
conformation
the structure and properties of the polymer
Streszczenia
Język
polski
Treść
Przedstawiono model oryginalnej wytłaczarki charakteryzującej się występowaniem dwustożkowej strefy tarczowej. Opisywana w pracy konstrukcja jest odmianą wytłaczarki ślimakowo-tarczowej z jednostożkową strefą tarczową. Eksperymentalnie potwierdzono niewielkie oddziaływanie jednostożkowej strefy tarczowej na budowę i właściwości tworzyw. Zmiana konstrukcji strefy tarczowej wytłaczarki ślimakowo-tarczowej dzięki zastosowaniu stożków o dwóch różnych kątach pochylenia i zwiększeniu powierzchni tarcz, pozwoliło na intensywniejsze oddziaływanie charakteru i parametrów przepływu na budowę i właściwości polimeru. Na podstawie analizy numerycznej wyznaczono charakter ruchu cząsteczek polimeru wraz z wartościami prędkości, minimalne i maksymalne wartości szybkości ścinania, a także mapy wektorowe prędkości w dwustożkowej strefie uplastyczniająco-homogenizującej wytłaczarki ślimakowo-tarczowej. Ponadto określono zmianę ruchu cząstek i charakteru przepływu w zależności od szerokości szczeliny tarczowej i prędkości kątowej. Dokonano porównania między wartościami prędkości przepływu, szybkości ścinania i naprężeń ścinających uzyskanych w jednostożkowej i dwustożkowej strefie tarczowej. Symulacja została wykonana dla PE-LD (polietylen małej gęstości). Do analiz numerycznych zastosowano program Ansys CFX 12.1.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
681703
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych