Dedykowany moduł kontrolno-pomiarowy do zastosowań w systemie teleopieki
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki i Informatyki (Politechnika Koszalińska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej
ISSN
1897-7421
EISSN
Wydawca
Politechnika Koszalińska
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
5-15
Numer tomu
7
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
mikrokontroler
czujniki
sensory
moduł pomiarowy
moduł kontrolny
teleopieka
en
microcontroller
sensors
measurement
modules
control module
telecare
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
1
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł dotyczy konstrukcji oraz zastosowania modułu kontrolno-pomiarowego do współpracy z wybranym systemem teleopieki. Głównym zadaniem tego modułu jest gromadzenie informacji z określonych czujników i sensorów, odpowiednie przetworzenie tych danych oraz ich dalsze przesłanie do wybranego urządzenia lub systemu. Poruszony został temat wykorzystania zarówno dostępnych na rynku urządzeń jak i zaproponowano własne, dedykowane rozwiązanie zrealizowane w oparciu o wybrany mikrokontroler oraz odpowiednie układy pomiarowe. Część praktyczna pracy sprowadziła się do wykonania niezależnego prototypu, dostosowanego do założonych wymagań wstępnych.
Język
en
Treść
This paper is about construction and application the control and measurement module, which is use to selected telecare system. The primary task of module are collection of data from sensors, processing this informations and send to the selected system. In the paper are presented ready systems and own dedicated solution with using selective microcontroller and sensors. Practical part of task is realization of prototypical module and adapt its to initial requirements. Keywords: microcontroller, sensors, measurement module, control module, telecare
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-56a7a5ea81064d8e0ab0032d