Consolidation by Continuous Rotary Extrusion of Aluminium Alloys Cast by the Melt Spinning Process
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS
ISSN
1733-3490
EISSN
Wydawca
POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY and INSTITUTE OF METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
1
Strony od-do
309-312
Numer tomu
59
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,25
Słowa kluczowe
en
aluminium alloys
continuous rotary extrusion process
melt spinning process
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
1
Streszczenia
Język
en
Treść
One of the methods to produce aluminium alloys of an uncommon composition and structure is by the combined process of casting with rapid solidification and the following plastic forming. When modern advanced methods of rapid cooling of the melt are used, the alloy structure solidifies as a powder in the atomiser or as ribbons when cast onto a rapidly rotating copper wheel. If optimum conditions for the process of casting and rapid consolidation are satisfied, it is possible to control some structure parameters like the size of the particles, the size of the precipitates, etc. Additionally, the production of aluminium alloys by rapid solidification allows introducing the alloying constituents that are incompatible with the state of equilibrium. The consolidation of material made by rapid solidification is achieved in one of the numerous variations of the plastic forming processes, among which the most commonly used are the direct extrusion and continuous rotary extrusion (CRE). This paper presents the results of the consolidation in the process of continuous rotary extrusion (CRE) of selected aluminum alloys with an unusually high content of alloying elements cast in the process of rapid solidification by melt spinning and crushed in a high-speed cutting mill to as ”chips”
Język
pl
Treść
Jednym ze sposobów otrzymywania stopów aluminium o nietypowym składzie i strukturze jest połączenie odlewania metodą szybkiej krystalizacji z przeróbką plastyczną. W przypadku zastosowania nowoczesnej metody szybkiego chłodzenia ciekłego metalu struktura stopu krystalizuje w postaci proszków w atomizerze lub w postaci tasiemki na szybko obracającym się miedzianym kole. Jeżeli spełnione są odpowiednie warunki prowadzenia całego procesu szybkiego odlewania i konsolidacji wtedy możliwa jest kontrola paramertów struktury takich jak wielkość ziarna, wielkość wydzieleń itp. Dodatkowo wytwarzanie stopów aluminium metodą szybkiej krystalizacji umożliwia wprowadzanie składników niezgodnych zestanem równowagowym Konsolidację materiału otrzymanego w procesie szybkiej krystalizacji przeprowadza się w procesach przeróbki plastycznej, najczęściej stosowanymi są proces wyciskania lub proces ciągłego wyciskania na kole. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących konsolidacji metodą ciągłego wyciskania na kole (CRE) wybranych Mujajw aluminium u nietypowo wysokiej zawartości składników stopowych odlanych metodą szybkiej krystalizacji na kole (meltspinning) i rozdrobnionych w szybkoobrotowym młynku tnącym do postaci “chipsów” (płatków)
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
645328
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych