Określenie wpływu przygotowania próbki na wynik badania wytrzymałości na podstawie wartości modułu Weibulla
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Materiały Ceramiczne
ISSN
1505-1269
EISSN
Wydawca
Polskie Towarzystwo Ceramiczne
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
4
Strony od-do
451-455
Numer tomu
65
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
statystyka Weibulla moduł Weibulla próbka do badań szamot przygotowanie próbek
en
Weibull statistics Weibull modulus test sample schamotte refractories sample preparation
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
1
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pracy sprawdzono istotność wymagań normy PN-EN 993-5: 2001 względem badanych próbek materiałów formowanych w szczególności w odniesieniu do gładkości powierzchni i doboru narzędzi do ich obróbki. Do badań wykorzystano próbki prostek szamotowych w gatunku BS w kształcie walców nieoszlifowanych i szlifowanych oraz kostek wycinanych tarczą segmentową lub gładką. Określono wpływ przygotowania próbek do badania wytrzymałości na ściskanie na parametry rozkładu Weibulla. Najwyższy moduł Weibulla otrzymano w przypadku próbek w kształcie kostek wycinanych tarczą gładką. Potwierdzono konieczność przestrzegania wymagań normy PN-EN 993-5: 2001 dotyczących przygotowania próbek do badań.
Język
en
Treść
The significance of requirements of the PN-EN 993-5: 2001 standard to be satisfied by test samples of formed refractory materials has been checked specially with respect to surface quality and selection of cutting tools. A schamotte straight connection pipe of the BS grade was used to prepare cylindrical in shape, both polished and non-polished samples, and cubes cut out with segment or smooth disks. The influence of the sample preparation route for compressive strength tests on the parameters of Weibull distribution was determined. The largest values of Weibull modulus were measured in the case of the cubes cut of with the smooth disk. The necessity of following the requirements of the PN-EN 993-5: 2001 standard according to the test sample preparation has been confirmed.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
572984