Charakter odpowiedzialności naruszyciela za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
EKONOMIA I PRAWO
ISSN
1898-2255
EISSN
Wydawca
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
2
Strony od-do
261-272
Numer tomu
12
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
Nieuczciwa konkurencja
Ochrona konkurencji
Odpowiedzialność prawna
Polska 20-21 w.
Prawo
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
6
Streszczenia
Język
angielski
Treść
By virtue of article 76 of Constitution and The act about prevention of fraudulent market’s actions, domestic bodies are obligated to protect consumers against trader’s actions with are unlawful. This article presents scope of Polish act about prevention of fraudulent market’s actions. Shows definition of fraudulent market’s actions, types of that actions and recipients of that act. Author presents also scope of consumer’s protection, domestic bodies, with are deal that and specific conditions of proceeding in violation that act. Responsibility for using fraudulent market’s actions in Polish law very often lead to criminal responsibility but that process is not enough definite. This article maybe will be beginning of discussion about changes in the act about prevention of fraudulent market’s actions.
Język
polski
Treść
Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym jest konstytucyjnym obowiązkiem ciążącym na władzy publicznej (władzach publicznych). Ustawodawca wprowadził cywilnoprawne i karnoprawne środki ochronne. Krąg podmiotów mogących skorzystać z ochrony cywilnoprawnej wydaje się nadmiernie ograniczony, natomiast regulacja karnoprawna nie jest pozbawiona luk. Być może uzasadnione jest rozpoczęcie dyskusji nad ewentualną nowelizacją ustawy
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Publikacja recenzowana
Inne
System-identifier
0272601267810