Różne drogi do osiągnięcia tego samego celu. Ocena zgodności gazomierzy na podstawie wymagań norm europejskich i zaleceń OIML
PBN-AR
Instytucja
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Nafta-Gaz
ISSN
0867-8871
EISSN
Wydawca
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
12
Strony od-do
952-960
Numer tomu
70
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
gazomierze
ocena zgodności
dyrektywa MID
en
gas meters
conformity assessment
MID directive
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
3
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule przedstawiono dwa sposoby oceny zgodności gazomierzy z wymaganiami dyrektywy MID: pierwszy przy wykorzystaniu norm europejskich, drugi – zaleceń OIML. Dokonano porównania warunków potrzebnych do przeprowadzenia badania typu oraz pokazano zalety i wady każdego z podejść. Przedstawiono możliwości wykorzystania wyników badań uzyskanych zgodnie z normami europejskimi na potrzeby potwierdzenia zgodności z zaleceniami OIML.
Język
en
Treść
This paper presents two ways for conformity assessment of gas meters with MID directive requirements using European Standards or OIML recommendations. A comparison of conditions necessary for performing type examination and the advantages and disadvantages of each approach is presented. Also presented are the possibilities of using results obtained in accordance with European Standards for the purposes of compliance with OIML recommendations.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
587737