Językowy obraz pożywienia ludności wiejskiej w sytuacjach niedostatku materialnego : (na przykładzie wybranych frazemów)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Filologiczny (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Słowiańska frazeologia gwarowa
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-7638-738-3
Wydawca
Księgarnia Akademicka
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Językowy obraz pożywienia ludności wiejskiej w sytuacjach niedostatku materialnego : (na przykładzie wybranych frazemów)
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
253-266
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,95
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 2)
Pozostali redaktorzy
+ 2
Inne
System-identifier
0000032468