Bezpieczeństwo uczestników operacji wojskowych - identyfikacja zagrożeń i techniczne możliwości ich minimalizowania [Dokument elektroniczny]
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie (Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Logistyka
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
Instytut Logistyki i Magazynowania
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
5, CD 1
Strony od-do
965-975
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł składa się z trzech części. W pierwszym rozdziale omówiono pojęcie bezpieczeństwa oraz scharakteryzowano rodzaje współczesnych operacji wojskowych, w których biorą udział między innymi żołnierze Polskich Kontyngentów Wojskowych. Następnie określono zagrożenia jakie mogą spotkać żołnierzy biorących udział w tych operacjach. W kolejnym rozdziale rozważono problem niedostosowania systemów uzbrojenia do konkretnych zadań realizowanych w ramach operacji wojskowej oraz podkreślono jak ważne dla bezpieczeństwa żołnierzy jest odpowiednie przygotowanie samego sprzętu i ludzi do charakteru prowadzonych działań, szczególnie jeśli te zadania realizowane są daleko od granic kraju. W ostatnim rozdziale artykułu przybliżono problem modernizacji technicznej polskich Sił Zbrojnych oraz przedstawiono kierunki tego rozwoju zawarte w planie modernizacji na lata 2014-2022.
Język
en
Treść
The article consists of three parts. The first chapter discusses the concept of 'security' and characterized types of contemporary military operations. Then dangers were identified that can meet soldiers involved in these operations. In the next chapter, the problems of inadequacy of weapon systems for specific tasks of military operations were assumed. Apart from that, the importance of appropriate preparation of weapon systems and personal was stressed for certain operation, especially when these tasks are carried out far from the borders of the country. In the last chapter, issues of technical modernization of the Polish Armed Forces were presented and directions of further developments contained in the modernization plan for the years 2014-2022.
Cechy publikacji
review-article
Inne
System-identifier
0000010581