Analiza porównawcza znaczenia wyników finansowych i przepływów pieniężnych dla wartości rynkowej w polskim sektorze bankowym
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Społecznych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE
ISSN
2082-0976
EISSN
Wydawca
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
3
Strony od-do
51-62
Numer tomu
2 (23)
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,66535
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
wartość rynkowa
banki
wyniki finansowe
przepływy pieniężne
EN
market value
banks
earnings
cash flows
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
PL
Treść
Celem artykułu jest porównanie znaczenia wyników finansowych i przepływów pieniężnych dla wartości rynkowej w polskim sektorze bankowym. Badanie zostało przeprowadzone metodą analizy regresji liniowej na podstawie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych 18 banków komercyjnych z siedzibą w Polsce, notowanych na GPW w Warszawie w latach 1998–2013. Uzyskane rezultaty wskazują, iż raportowane przez banki wyniki finansowe netto mają większe znaczenie dla wartości rynkowej niż przepływy pieniężne netto razem czy przepływy pieniężne dla właścicieli. Z uwagi na nieliczne publikacje dotyczące względnego znaczenia wyników finansowych i przepływów pieniężnych dla wyceny rynkowej banków w zagranicznej literaturze naukowej oraz brak analogicznych opracowań dla rynku polskiego, intencją artykułu jest wzbogacenie istniejącej literatury przedmiotu i wypełnienie stwierdzonej w tym zakresie luki.
Język
EN
Treść
The paper aims at comparison of the value relevance of earnings and cash flows in the Polish banking sector. The research used a linear regression analysis based on the data from separate and consolidated financial statements of 18 domestically-based commercial banks listed on the Warsaw Stock Exchange over the period 1998–2013. The results indicate that net earnings reported by the examined banks are more value-relevant than both net cash flows and cash flows to equity. Given a scarce evidence on the relative value relevance of earnings and cash flows in the foreign scientific literature and the lack of analogous studies for the Polish market, the present study attempts to enhance the existing literature and to fill this apparent gap.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
84407