ODDZIAŁYWANIE UPRAWY WYBRANYCH ROŚLIN ENERGETYCZNYCH I TRAWY NA ŚRODOWISKO GLEBOWE
PBN-AR
Instytucja
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Oddział w Rzeszowie
ISSN
1642-3828
EISSN
Wydawca
Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
18
Strony od-do
37-38
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
pl
rośliny energetyczne
wierzba krzewiasta
ślazowiec pensylwański
stanowisko trawiaste
właściwoś ci fizyczne i mikrobiologiczne gleb
en
energy crops
coppice willow
virginia mallow
permanent grass
physical and microbiological properties of soils
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
632107