Koncentrat białkowo-ksantofilowy z lucerny w żywieniu zwierząt
PBN-AR
Instytucja
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
ISSN
1642-686X
EISSN
Wydawca
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
3
Strony od-do
137-142
Numer tomu
58
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
lucerna
koncentrat białkowy
żywienie zwierząt
en
lucerne
protein concentrate
animal nutrition
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem pracy jest przegląd literatury dotyczący składu chemicznego koncentratu białkowego z lucerny i jego wpływu na wydajność, funkcjonowanie organizmu i kondycję zwierząt. Jednym z dodatków zastępującym w żywieniu zwierząt zabronione w 2006r. antybiotykowe stymulatory wzrostu może być koncentrat-białkowo-ksantofilowy (PX) z lucerny. Produkcją koncentratów białkowych interesowano się już w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, ale w niektórych krajach zaniechano dalszych badań i produkcji przemysłowej ze względów ekonomicznych, ponieważ do produkcji koncentratów białkowych zużywano bardzo dużo energii. Aktualnie najbardziej znany jest francuski koncentrat białkowo-ksantofilowy (PX) z lucerny. Składa się on z 45 do 60% białka, 9-11% tłuszczu, 1-2 % cukrów prostych, 11-15% polisacharydów w tym celulozy 2-3%, oraz 8-13% składników mineralnych. Badania wykazały fitobiotyczne oddziaływanie koncentratu na zwierzęta głównie w zakresie zwiększania masy ciała i umięśnienia, podnoszenia odporność zwierząt na choroby, pobudzania ich układu immunologicznego i krwiotwórczego oraz poprawy wskaźników hematologicznych krwi jak też zwiększenia wykorzystania składników pokarmowych z paszy
Język
en
Treść
Aim of this study is to collect and review the literature on the chemical composition of lucerne protein concentrate and its impact on the performance and functioning of the body condition of the animals. Protein- xanthophylls concentrate (PX) of lucerne can be one of the additives in animal nutrition replacing forbidden in 2006. antibiotic growth promoters. The production of protein concentrates aroused interest already in the seventies, but in some countries further research and industrial production were abandoned for economic reasons, because the production of protein concentrates consumes a lot of energy. Currently, the most famous is the French protein-xanthophyll’s concentrate (PX) of lucerne. It consists of 45-60% of protein, 9-11% of fat, 1-2% of sugars, 11-15% of polysaccharides including cellulose 2-3% and 8-13% of minerals. Studies have shown phytobiotic impact of the concentrate on the animals, mainly on increase in weight and muscle and resistance against disease, stimulation of immune and hematopoietic system and improvement of blood hematological indices as well as the increased use of nutrients from the feed.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
588426