"Brytyjscy biegli rewidenci w Polsce w okresie międzywojennym"
PBN-AR
Instytucja
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI
ISSN
1641-4381
EISSN
2391-677X
Wydawca
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
85
Strony od-do
135-146
Numer tomu
141
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,95
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
brytyjskie firmy księgowe
historia
biegły rewident
Polska międzywojenna
afera Kreugera
Whinney
Murray & Co.
angielski
British accounting firms
history of chartered accounting profession
Poland before World War II
Kreuger affair
Whinney
Murray & Co
Streszczenia
Język
polski
Treść
Artykuł prezentuje wyniki badań historycznych dotyczących działalności w Polsce międzywojennej brytyjskiej firmy księgowej Whinney, Murray & Co – poprzedniczki Ernst & Young. Z dostępnych autorowi danych wynika, że była to jedyna zagraniczna firma księgowa aktywna w Polsce w tym okresie. Podążając za swoimi klientami, brytyjskie firmy księgowe już na przełomie XIX i XX wieku rozpoczęły ekspansję zagraniczną. W latach 20. i 30. XX wieku, gdy liczba zleceń audytorskich w wiodących krajach europejskich rosła, zaczęły one tworzyć oddziały (biura) w metropoliach i ośrodkach przemysłowych. Decyzja o utworzeniu biura przez Whinney, Murray & Co w Warszawie w 1932 r. wynikała z dogodnej lokalizacji, umożliwiającej obsługę projektów audytorskich w całej Europie Środkowo Wschodniej. Warszawskie biuro obsługiwało zagranicznych klientów, ale także polskie elektrownie oraz uczestniczyło w programie elektryfikacji polskich kolei z udziałem brytyjskich inwestorów. Whinney, Murray & Co miała także istotny wkład w rozwój polsko-brytyjskiej współpracy gospodarczej przed drugą wojną światową, a założyciel biura w Warszawie był członkiem założycielem utworzonej w 1933 r. Polsko-Brytyjskiej Izby Handlowej.
Język
angielski
Treść
This article presents the results of historical research on the operation of British accounting firm Whinney, Murray & Co in Poland before World War II. Based on our findings this was the only foreign accounting firm active in Poland at that time. Following their clients, British accounting firms expanded their operations abroad at the turn of the 19th century. During the 1920s and 1930s the number of audit assignments on the European continent increased rapidly, which necessitated the establishment of branches (offices) in major European cities and industrial districts. Whinney, Murray & Co set up an office in Warsaw in 1932 taking into account its convenient location as a base for undertaking audit assignments throughout the Eastern European region. The Warsaw office concentrated initially on international clients active in Poland but was also engaged in audits of Polish power plants and participated as financial advisor in the electrification program of Polish railways with involvement of British investors. Whinney, Murray & Co contributed to the development of Polish-British economic cooperation before World War II. Its representative was one of the founders of the Polish-British Chamber of Commerce established in Warsaw in 1933.
Inne
System-identifier
21060
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych