"Deklaratywna a rzeczywista popularność analizy technicznej"
PBN-AR
Instytucja
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE
ISSN
2082-0976
EISSN
Wydawca
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
3
Strony od-do
147-158
Numer tomu
3 (23)
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,68
Słowa kluczowe
PL
analiza techniczna, finanse behawioralne, efektywność inwestycji
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja ostateczna autora
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
PL
Treść
Przedstawione badanie potwierdza ogromną popularność analizy technicznej wśród inwestorów. Analiza techniczna była oceniana najwyżej wśród zaproponowanych narzędzi wspierających decyzje inwestycyjne. To co inwestorzy deklarują odmienne jest jednak od tego co w rzeczywistości robią. Stosunek do analizy technicznej deklarowany w badaniu kwestionariuszowym, nie był w żadnym stopniu powiązany z rzeczywistym zachowaniem w grze. Zbadano również wpływ analizy technicznej na końcową wartość portfela, wynik jest zależny od typu sygnału. Sygnały oparte na wskaźnikach miały pozytywny wpływ na końcową wartość portfela podczas, gdy sygnały oparte na filtrach Aleksandra miały wpływ negatywny.
Język
EN
Treść
The present study confirms the enormous popularity of technical analysis methods among investors. Technical analysis was evaluated as the most important tool for supporting investment decisions. However, what investors declare is different from this what in fact they do. The attitude towards technical analysis declared in the questionnaire was not associated with the actual behavior in the game. The impact of technical analysis on the final value of the portfolio was examined too, the result depends on the type of signal. Signals based on indicators had a positive impact on the final value of the portfolio while the signals based on the Alexander’s filters had a negative impact.
Inne
System-identifier
21201