Modyfikacja polietylenu małej gęstości woskiem polietylenowym
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Kopozyty-Nauka-Przemsł’2014
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-6355-41-2
Wydawca
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Modyfikacja polietylenu małej gęstości woskiem polietylenowym
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
35-35
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.3
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pl
Polietylen małej gęstości, wosk polietylenowy, modyfikacja
en
Low-density polyethylene, polyethylene wax, modification
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Kopozyty-Nauka-Przemsł’2014
Początek konferencji
2014-12-03
Koniec konferencji
2014-12-05
Lokalizacja konferencji
Ustroń-Jaszowiec
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pracy przedstawiono wyniki badań nad modyfikacją polietylenu małej gęstości (PE-LD) woskiem polietylenowym. Analiza oznaczonych właściwości mieszanin PE-LD-wosk polietylenowy wykazała pogorszenie właściwości folii z nich sporządzonych w porównaniu z folią otrzymaną z PE-LD. Zwiększeniu uległa jedynie wartość wskaźnika szybkości płynięcia mieszanin, a tym samym poprawie uległa ich podatność przetwórcza oraz w niewielkim stopniu połysk.
Język
en
Treść
In this work, the results of studies on the modification of low-density polyethylene (PE-LD) with polyethylene wax were presented. The films obtained from mixtures of PE-LD-wax were characterized by deterioration properties compare to the film from PE-LD. The addition of polyethylene wax to PE-LD caused the increase of melt flow index and thus has improved processing properties and gloss slightly.
Inne
System-identifier
WUTb47daa739a3144d9b486dbc4ffd525b9