Analiza fotometryczna w ocenie jakości ergonomicznej zobrazowania monitorowego systemów sterowania ruchem kolejowym
PBN-AR
Instytucja
Wydział Transportu (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
ISSN
1230-9265
EISSN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
95
Strony od-do
433-442
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Słowa kluczowe
pl
monitory ekranowe, jakość ergonomiczna, systemy sterowania ruchem kolejowym
en
visual display units (VDU), ergonomic quality, train traffic control systems
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule przedstawiono narzędzia pomiarowe oraz metody analizy wyników pozwalające na ocenę jakości ergonomicznej zobrazowania monitorowego systemów sterowania ruchem kolejowym. Badania własne przeprowadzono na rzeczywistym systemie, realizującym zobrazowanie zgodnie z wymaganiami PKP PLK SA. Ponadto w artykule sformułowano kierunki oraz zakres dalszych badań. Przedstawiona metodyka badań jest wstępem do kompleksowej analizy fotometrycznej w obrębie zobrazowania monitorowego systemów sterowania i kierowania ruchem kolejowym oraz stanowisk operatorskich jako całości.
Język
en
Treść
The article presents measurement tools as well as methods of analysis which allow to evaluate the ergonomic quality of VDU-based visualization in train traffic control systems. Our research was carried out on real system, which performs visualization functions in line with requirements issued by PKP PLK SA. Moreover we describe in this paper the lines and the scope of future research. Research methodology, presented in this article is an introduction to a comprehensive photometric analysis of VDU-based visualization in train traffic control systems as well as the control stations.
Inne
System-identifier
WUT308650