Wpływ soli azotanowych na właściwości ceramiki budowlanej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Materiały Ceramiczne
ISSN
1505-1269
EISSN
Wydawca
Polskie Towarzystwo Ceramiczne
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
3
Strony od-do
286--290
Numer tomu
67
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.35
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
EN
building ceramics
efflorescence
nitrate salts
magnesium sulphate
PL
wykwit
sole azotanowe
siarczan magnezu
ceramika budowlana
Streszczenia
Język
EN
Treść
The main factor causing corrosion of ceramic building materials is the formation process of efflorescence. It devastates not only aesthetics of ceramic products, but also contributes to gradual degradation of the products. The influence of sulphate salts is well described because of their common occurrence in the raw materials used for production of ceramic materials. There is little information available concerning the corrosion caused by nitrate salts although they are appearing increasingly frequent in the vicinity of ceramic materials because of human activity related to the use of nitrogen fertilizers or animal husbandry. The article compares the destructive influence of the nitrate salt on ceramic materials to magnesium sulphate. The experimental part comprised cycles of wetting of porous ceramic materials in salt solutions and drying, and then the main parameters of the materials were measured and analyzed. It has been shown that the nitrate salts had the destructive effect on the ceramic materials, but of slightly different nature when compared to magnesium sulphate.
Język
PL
Treść
Głównym czynnikiem wywołującym korozję ceramicznych materiałów budowlanych jest proces powstawania wykwitów solnych. Zaburzają one estetykę wyrobu ceramicznego, ale też przyczyniają się do stopniowej jego degradacji. Wpływ soli siarczanowych jest dobrze opisany ze względu na ich powszechne występowanie w surowcach stosowanych do produkcji ceramiki. Mało jest informacji dotyczących korozji wywołanej oddziaływaniem soli azotanowych, które coraz częściej pojawiają się w sąsiedztwie tworzyw ceramicznych, gdyż są związane z działalnością człowieka min. ze stosowaniem nawozów azotowych czy hodowlą zwierząt. W artykule dokonano porównania destrukcyjnego działania na tworzywa ceramiczne soli azotanowych w odniesieniu do siarczanu magnezu. W części doświadczalnej przeprowadzono cykle moczenia w roztworach soli i suszenia tworzyw ceramicznych o czerepie porowatym, po czym analizowano zmianę głównych parametrów tych tworzyw. Wykazano, że sole azotanowe mają destrukcyjny wpływ na tworzywa ceramiczne o nieco innym charakterze od siarczanu magnezu.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:095174