Analiza stanu kształcenia na kierunku geodezja i kartografia
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Przegląd Geodezyjny
ISSN
0033-2127
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
4
Strony od-do
3--10
Numer tomu
86
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.57
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Streszczenia
Język
EN
Treść
After 1989, there have been significant changes in higher education in Poland. First of all, the number of students as well as the number of higher education institutions both public and non-public increased significantly. These changes also affected the education in the field of geodesy and cartography. Information obtained from the Ministry of Science and Higher Education shows that currently there are 27 schools (14 public and 13 non-public) educating in the field of geodesy and cartography, which take in more than 4000 candidates annually. The paper attempts to analyze the state of education in the field of geodesy and cartography. Data for the analysis was derived from the survey, including information on education programs, types of studies conducted, the number of students, academic staff, recruitment and laboratory equipment. The analysis shows that in the majority of university education is at the good level. However, there are such schools that do not have their own teaching staff and the basic equipment of the laboratories. It should also be noted that a significant increase in the number of students in recent years may cause some difficulties for graduates in finding employment in their profession.
Język
PL
Treść
Po 1989 roku nastąpiły istotne zmiany w szkolnictwie wyższym w Polsce. Przede wszystkim znacznie wzrosła liczba studentów oraz liczba szkół wyższych zarówno publicznych jak i niepublicznych. Zmiany te dotyczą również kształcenia na kierunku geodezja i kartografia. Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, że obecnie istnieje 27 szkół wyższych (14 publicznych i 13 niepublicznych) kształcących na kierunku geodezja i kartografia, które przyjmują corocznie ponad 4000 kandydatów. W artykule podjęto próbę analizy stanu kształcenia na kierunku geodezja i kartografia. Dane do analizy zaczerpnięto z ankiety obejmującej informacje na temat programów kształcenia, rodzajów prowadzonych studiów, liczby studentów, kadry naukowej, rekrutacji i bazy dydaktycznej. Z analizy wynika, że w większości uczelni kształcenie jest na dobrym poziomie. Są jednak takie uczelnie, które nie mają własnej kadry dydaktycznej oraz podstawowego wyposażenia laboratoriów. Warto też zauważyć, że znaczny wzrost liczby studentów w ostatnich latach może spowodować, że w przyszłości nie wszyscy absolwenci znajdą zatrudnienie w wyuczonym zawodzie.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:081353