Analiza zakłóceń systemu logistycznego przedsięwzięcia remontu i rekonstrukcji obiektu zabytkowego – studium przypadku
PBN-AR
Instytucja
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Logistyka
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
Instytut Logistyki i Magazynowania. Dział Upowszechniania Wiedzy
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
6
Strony od-do
14084--14093
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.7
Streszczenia
Język
EN
Treść
This article presents considerations of disturbances in logistic system of historic building's repair and reconstruction. Flows of physical, financial and information were characterized and classified. Special attention is paid to the flows of information between participants in the process of building production, where diagnosed frequent disturbances caused unavailability or lack of required expert. The main disturbances arising from construction works such as adverse weather conditions, construction failures caused bad technical condition of building which was not enough sufficiently diagnosed. Equally frequent disturbance is investment financing system, which allows to obtain funds from multiple external sources however, this system associated with a changes in work schedule and in extreme cases leads to the execution of the works with in violation of the principles of construction.
Język
PL
Treść
W artykule podjęto tematykę zakłóceń systemu logistycznego przedsięwzięcia remontu i rekonstrukcji obiektu zabytkowego. Dokonano charakterystyki oraz klasyfikacji logistyki w zakresie przepływów informacyjno-decyzyjnych, fizycznych oraz finansowych. W publikacji zwrócono szczególną uwagę na istotę przepływów informacji pomiędzy uczestnikami procesu produkcji budowlanej, w których zdiagnozowano częste zakłócenia wynikające z niedyspozycyjności powołanych jednostek eksperckich lub ich braku. Do głównych zakłóceń wynikających z charakteru robót budowlanych należą zdarzenia losowe tj. niekorzystne warunki pogodowe a także awarie budowlane spowodowane złym stanem technicznym obiektu, który nie został dostatecznie zbadany na etapie diagnozowania konstrukcji. Równie częstym czynnikiem zakłócającym sprawne przeprowadzenie remontu lub renowacji obiektu zabytkowego stanowi system finansowania inwestycji, polegający na pozyskiwaniu środków z wielu źródeł zewnętrznych co wiąże się z zaburzeniem harmonogramu prac a w skrajnym przypadku prowadzi do realizacji robót niezgodnie ze sztuką budowlaną.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:087327