Analiza zawartości wybranych metali w węglach i produktach ich spalania
PBN-AR
Instytucja
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Cuprum
ISSN
0137-2815
EISSN
Wydawca
KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
2
Strony od-do
157--168
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.85
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
trace metals and lanthanides in coal and ashes
metal concentrates from coal and ashes
PL
metale śladowe i lantanowce w węglu i popiołach
koncentraty metali z węgla i popiołów
Streszczenia
Język
EN
Treść
In recent years, there is a strong demand for a number of rare earth concentrates, while limited access to them. In this situation, conducted numerous studies and trials on the assessment of the possibility of recovery of trace and rare metals from coal and products of their traditional and thermal enrichment. Through a careful selection of coals and use of carefully selected enrichment methods of metal concentrates are obtained with a value of raw materials for the metallurgy industry and to ensure a significant economic impact. The significant quantities of carbon and derivatives thereof, on an industrial scale, are prepared concentrates germanium, gallium, iron and calcium.
Język
PL
Treść
W ostatnich latach występuje duże zapotrzebowanie na szereg koncentratów pierwiastków ziem rzadkich, przy równoczesnym ograniczonym dostępie do nich. W tej sytuacji prowadzone są liczne badania i próby nad oceną możliwości odzysku metali śladowych i rzadkich z węgli i produktów ich tradycyjnego i termicznego wzbogacania. Poprzez selektywny dobór węgli i stosowanie odpowiednio dobranych metod wzbogacania uzyskuje się koncentraty metali o wartości surowcowej dla hutnictwa oraz gwarantujących znaczące efekty ekonomiczne. W znaczących ilościach z węgla i ich derywatów, w skali przemysłowej, wytwarzane są koncentraty germanu, galu, żelaza i wapienia.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:089655