Biometan jako odnawialne paliwo w transporcie
PBN-AR
Instytucja
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Logistyka
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
Instytut Logistyki i Magazynowania. Dział Upowszechniania Wiedzy
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
4
Strony od-do
9412--9417
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.42
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
fuel
renewable energy sources
biomethane
biogas
transport
PL
odnawialne źródła energii
biometan
biogaz
transport
paliwo
Streszczenia
Język
EN
Treść
The article discusses the possibility of using biomethane as a fuel for transportation. Attention was drawn to the requirements of the EU countries in the use of renewable fuels. Provides information on biogas plant in Poland and Europe, and benefits can be achieved through the treated of biogas and production of biomethane. Discussed example of using biomethane as a fuel in Linkoping and benefits arising from the use of this type of fuel.
Język
PL
Treść
W artykule omówiono możliwości zastosowania biometanu jako paliwa w transporcie. Zwrócono uwagę na wymagania stawiane krajom UE w zakresie stosowania paliw odnawialnych. Przedstawiono informacje dotyczące instalacji wytwarzania biogazu w Polsce i w Europie oraz korzyści możliwe do osiągnięcia dzięki uzdatniana biogazu oraz wytwarzania biometanu. Omówiono przykład zastosowania biometanu jako paliwa w mieście Linkoping i korzyści wynikające ze stosowania tego rodzaju paliwa.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:091865