Czarna Afryka, czarny węgiel i złote paliwo : o zgazowaniu węgla w koncernie Sasol – RPA – słów kilka
PBN-AR
Instytucja
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Przegląd Górniczy
ISSN
0033-216X
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
11
Strony od-do
132--141
Numer tomu
70
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.71
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
coal gasification
technology in the Sasol company
mining industry in South Africa
PL
zgazowanie węgla
technologia Sasol
górnictwo w RPA
Streszczenia
Język
EN
Treść
Anyone who deals with mining industry is aware of the fact that mining industry in South Africa in many cases is the example of interesting and daring technological decisions. The Republic of South Africa has the deepest mines in the world, it is an unquestionable leader in mining of gold, platinum and diamonds as well as one of the leaders in hard coal mining and consequently it plays a significant role in the world’s mining industry. The determination of the country to achieve energy independence as regards engine fuels (petrol and oil) is admirable considering its economic isolation after World War II. In 1955, with regard to the huge supplies of the cheap local coal, South Africa implemented the technologies of commercial coal gasification and its conversion to liquids based on German chemical technology. At present, the country gasifies annually approx. 40 million tons of its coal resources to manufacture about 120 chemical products such as engine and aviation fuels, olefins, surfactants, solvents, waxes and paraffin, cosmetics, explosives and fertilizers. At present the plants in Secunda and Sasolburg are the biggest companies in the world with approx. 34 thousand employees in 35 countries, including Poland (the Sasol Polska company). Although most of their operation concern chemical processes, they are widely discussed in Poland due to the Polish projects in the field of coal gasification. Thus, it is advisable that the readers of the “Przegląd Górniczy“ journal become aware of the technological project of the Sasol company, which has been successfully operating in South Africa for 60 years.
Język
PL
Treść
Każdy, kto zajmuje się górnictwem wie, że górnictwo w Republice Południowej Afryki w wielu przypadkach jest wzorem ciekawych i bardzo odważnych decyzji technologicznych. RPA podawana jako przykład najgłębszych kopalń na świecie, jako potentat w górnictwie złota, platyny i diamentów, jako jeden z światowych liderów w górnictwie węgla kamiennego, istotnie w światowym górnictwie odgrywa bardzo ważną rolę. RPA zadziwia determinacją w dążeniu do niezależności energetycznej w zaopatrzeniu w paliwa silnikowe (benzyny i olej napędowy) nawet w obliczu izolacji gospodarczej po wydarzeniach, jakie miały miejsce w tym kraju po II wojnie światowej. RPA wdrożyła w roku 1955 technologie komercyjnego zgazowania węgla i jego konwersji do postaci paliw płynnych bazując na niemieckiej technologii chemicznej i olbrzymiej podaży taniego węgla w swoim kraju. Dzisiaj RPA zgazowując około 40 mln ton rodzimego węgla rocznie produkuje z niego około 120 produktów chemicznych w tym paliwa silnikowe, paliwa lotnicze, olefiny, surfaktanty, solventy, woski i parafiny, kosmetyki oraz materiały wybuchowe i nawozy sztuczne. Dzisiaj fabryki w Secunda i Sasolburgu to największe kompleksy chemiczne na świecie zatrudniające około 34 tys. pracowników, obecne w 35 krajach świata w tym w Polsce za pośrednictwem firmy Sasol Polska. Choć większość tej pracy dotyczy procesów chemicznych, ale przy okazji prac nad zgazowaniem węgla w Polsce mówi się o nich bardzo wiele – zatem wskazane jest, aby czytelnicy „Przeglądu Górniczego” mieli szersze wyobrażenie o przedsięwzięciu technologicznym, jakim jest firma Sasol funkcjonująca z wielkim powodzeniem w RPA od 60 lat.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:087047