Detal architektoniczny i budowlany w projektowaniu podziemnych tras turystycznych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
ISSN
1234-5342
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Górnicze
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
2
Strony od-do
39--48
Numer tomu
19
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.71
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
PL
detal architektoniczny
detal budowlany
podziemne trasy turystyczne
projektowanie
Streszczenia
Język
EN
Treść
Development of architectural and construction detail plays an essential role in the management of the underground facility. Analysis of the spatial structure, specific characteristics of the material and individual formal traits - contained in the historic structure - is the background to create a unique, interesting underground space. Contemporary design solutions - as described in the article - are conversion steps during the existing spatial structure. Synergy of newly designed elements and maintenance of the status quo and historical objects determines the designing and implementation of adaptation of an underground facility lor the needs of a tourist route. Architectural and construction details bring out the masterpieces of many years engineering arts of a human being.
Język
PL
Treść
Kształtowanie detalu architektonicznego i budowlanego spełnia istotną rolę w zagospodarowaniu podziemnego obiektu. Analiza struktury przestrzennej, specyfiki materiałowej oraz indywidualnych cech formalnych – zawartych wstrukturze historycznej – jest tłem do kreowania niepowtarzalnej, ciekawej przestrzeni podziemnej. Współczesne rozwiązania projektowe – co opisano w artykule – są etapem przekształcania w czasie istniejącej struktury przestrzennej. Synergia nowych elementów projektowanych i zachowanie status quo obiektów historycznych determinuje projektowanie i realizację adaptacji podziemnego obiektu na potrzeby trasy turystycznej. Detale architektoniczne i budowlane uwypuklają arcydzieła wieloletniej sztuki inżynierskiej człowieka.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:078596