Koncepcja wykonywania obudowy szybów wierconych - metoda betonowania ciągłego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
ISSN
1234-5342
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Górnicze
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
3
Strony od-do
40--48
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.57
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 2
Streszczenia
Język
EN
Treść
Shalt sinking in the rocks heavily watered requires the application of sophisticated and expensive technologies. The lining of such workings must be characterized by determined properties that would facilitate the efficient sinking and at a later stage of such investments would ensure adequate strength parameters. The article describes the concept of the shaft's lining execution being sunk using continuous concreting. Although the method is a new one in the field of mining, one can use a lot of experience in civil engineering in continuous concreting, practiced for over 50 years. Large planned daily advances of the works place the method of continuous concreting in a group of the fastest methods of execution of lining in a shall.
Język
PL
Treść
Głębienie szybów w skałach silnie zawodnionych wymaga stosowania wyrafinowanych i kosztownych technologii. Obudowa takich wyrobisk musi charakteryzować się określonymi własnościami, które ułatwią sprawną zabudowę, a na dalszym etapie inwestycji zapewnią odpowiednie parametry wytrzymałościowe. W artykule opisano koncepcję wykonywania obudowy szybów wierconych z zastosowaniem betonowania ciągłego. Mimo iż metoda jest nowa w dziedzinie górnictwa, można wykorzystać duże doświadczenie inżynierii lądowej w betonowaniu ciągłym, praktykowanym od ponad 50 lat. Duże planowane dobowe postępy prac stawiają metodą betonowania ciągłego w grupie najszybszych metod wykonywania obudowy szybów.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:092477