Konsorcja w zamówieniach publicznych jako przykład współpracy międzyorganizacyjnej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Studia Ekonomiczne
ISSN
2083-8611
EISSN
Wydawca
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice)
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
224
Strony od-do
209--219
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.78
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
public procurement
consortia
inter-organizational cooperation
PL
współpraca międzyorganizacyjna
zamówienia publiczne
konsorcja
Streszczenia
Język
EN
Treść
It is for the public interest that entities of the public finance sector constantly improve and raise the efficiency of public tasks performed. The issue of the public procurement may be considered and studied in various aspects. One of them is the impact of the possibility of the consortia formation according to the Act on Public Procurement towards SMEs elicitation within the market those procurements. The purpose of this article is to present the place of a consortium in the public procurement system.
Język
PL
Treść
W interesie społecznym jest, aby jednostki sektora finansów publicznych ciągle poprawiały i podnosiły efektywność realizowanych zadań publicznych. Problematyka zamówień publicznych może być rozważana i badana w rozmaitych aspektach. Jednym z nich jest wpływ możliwości tworzenia konsorcjów w trybie przewidzianym przez Ustawę o zamówieniach publicznych na aktywizację sektora MŚP w obszarze rynku tychże zamówień. Celem artykułu jest przedstawienie miejsca konsorcjum w systemie zamówień publicznych.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:094025