The effects of intonation on acoustic properties of fricatives
PBN-AR
Instytucja
Wydział Informatyki (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Książka
Tytuł książki
Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences
Data publikacji
2015
ISBN
9780852619414
Wydawca
The University of Glasgow
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
The effects of intonation on acoustic properties of fricatives
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
1-5
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
EN
segment-prosody interaction
EN
sibilants
EN
intonation
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ICPhS 2015
Nazwa konferencji
18th International Congress of Phonetic Sciences
Początek konferencji
2015-08-10
Koniec konferencji
2015-08-14
Lokalizacja konferencji
Glasgow
Kraj konferencji
GB
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja ostateczna autora
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Inne
System-identifier
000072254