Zmęczenie pracą u kierowców autobusów miejskich.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Medycyna Pracy
ISSN
0465-5893
EISSN
Wydawca
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
5
Strony od-do
661-677
Numer tomu
66
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
PL
zmęczenie fizyczne
nawyki żywieniowe
zmęczenie wzrokowe
zmęczenie psychiczne
kierowcy
badania kwestionariuszowe
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
EN
Treść
Background: Bus drivers are a special group of professional drivers who are at a very high risk of fatigue. The aim of the study was to examine whether the driver??s subjective assessment of fatigue allows for the determination of its level and identification of its causes. Material and Methods: The study group comprised 45 randomly selected bus drivers (mean age ?? 43.7±7.9 years, period of employment as drivers ?? 14.7±8.6 years). Examinations were performed in all subjects four times ?? before and after work on the ??easy?? route (outside the city center, small traffic intensity) and before and after work on the ??difficult?? route (city center, heavy traffic). The fatigue test questionnaire, based on the list of symptoms of fatigue prepared by the Japan Research Committee of Fatigue, was used in the study. Results: The rating of fatigue after the work was significantly higher than that before the work. The profile of fatigue after work was not influenced by the type of route, but the assessment of most symptoms of fatigue reached a higher level after the ??difficult?? routes and the differences were statistically significant for 7 symptoms. Only the ratings of leg fatigue, feeling of heaviness, and the necessity to squint eyes and gaze with effort reached the higher levels after driving the ??easy?? routes. It has been found that the level of fatigue was significantly correlated with the job characteristics (driving time, the length of the route, number of stops, etc.) and with the abundance of food ingested and type of beverage (coffee vs. others) drunk prior to driving. Conclusions: The questionnaire used in our study to assess the subjective feeling of fatigue has proved to be a sensitive and useful tool for indicating the level and causes of fatigue. The relationship between the symptoms of fatigue and the characteristics of job and lifestyle shows that actions must be taken by both the employers and employees to prevent fatigue in bus drivers.
Język
PL
Treść
Wstęp: Kierowcy autobusów miejskich są grupą zawodową, w której ryzyko wystąpienia zmęczenia jest szczególnie duże. Celem badania było sprawdzenie, czy subiektywna ocena kierowców dotycząca zmęczenia pozwala na określenie jego poziomu, uwarunkowań i przyczyn. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w grupie losowo dobranych 45 kierowców autobusów (średni wiek ?? 43,7±7,9 lat, staż na stanowisku kierowcy ?? 14,7±8,6 lat), zatrudnionych w przedsiębiorstwie komunikacji miejskiej w dużej aglomeracji. U wszystkich badanie wykonano 4-krotnie ?? przed pracą i po pracy na trasie ??łatwej?? (poza centrum miasta, małe natężenie ruchu) oraz przed pracą i po pracy na trasie ??trudnej?? (centrum miasta, duże natężenie ruchu). Zastosowano ??Kwestionariusz do badania zmęczenia?? wzorowany na liście objawów zmęczenia przygotowanej przez Japan Research Committee of Fatigue. Wyniki: Kierowcy ocenili, że ich zmęczenie po pracy było znacząco większe niż przed pracą. Rodzaj zmęczenia po pracy nie był zależny od rodzaju trasy, ale oceny większości symptomów zmęczenia były wyższe po trasach ??trudnych?? (dla 7 symptomów różnice były statystycznie istotne). Jedynie oceny zmęczenia nóg, uczucia ociężałości, mrużenia oczu i konieczności wytężania wzroku osiągały wyższy poziom po pracy na trasach ??łatwych??. Stwierdzono, że poziom zmęczenia był istotnie skorelowany z cechami pracy (czas pracy, długość trasy, liczba przystanków itp.) oraz z obfitością posiłku i rodzajem spożywanego napoju (kawa vs inne) przed pracą. Wnioski: Zastosowany ??Kwestionariusz do badania zmęczenia?? okazał się narzędziem czułym i przydatnym do oceny poziomu i przyczyn zmęczenia. Związek symptomów zmęczenia z cechami pracy i stylem życia wskazuje, że w zapobieganiu zmęczeniu kierowców autobusów niezbędne są działania zarówno pracodawcy, jak i pracowników.
Inne
System-identifier
100 331 193
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych