OCENA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ UPRAWY PSZENICY OZIMEJ
PBN-AR
Instytucja
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
ISSN
1508-3535
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
4
Strony od-do
314-318
Numer tomu
17
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
analiza danych granicznych (DEA)
efektywność techniczna
emisja N2O
pszenica ozima
en
Data Envelopment Analysis (DEA)
technical efficiency
N2O emission
winter wheat
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem badań była ocena efektywności ekonomicznej i środowiskowej produkcji pszenicy ozimej w regionie Wielkopolska i Śląsk w 2010 roku. Analizą objęto 17 gospodarstw znajdujących się w bazie Polski FADN o powierzchni uprawy pszenicy ozimej od 21 do 50 ha. Do badania efektywności zastosowano nieparametryczny model analizy danych granicznych (DEA), ukierunkowany na nakłady. W grupie analizowanych gospodarstw 59% było nieefektywnych technicznie. Średnia efektywność techniczna dla całej próby gospodarstw wynosiła 0,91, natomiast w podgrupie gospodarstw nieefektywnych − 0,84. W celu osiągniecia pełnej efektywności technicznej gospodarstwa nieefektywne powinny zmniejszyć poziom nakładów średnio o 16%, utrzymując jednocześnie tę samą wielkość produkcji. Wyniki analizy ekonomicznej na podstawie cen środków produkcji z 2014 roku wskazują, że ich koszty mogą zmniejszyć się od 366,52 do 1020,56 zł/ha i od 0,07 do 0,21 zł/kg ziarna, jeśli gospodarstwa działające nieefektywnie poprawią swoją efektywność. Może to nastąpić przez zmianę sposobu zarządzania gospodarstwem i stosowanie nowych technologii produkcji. Optymalizacja nawożenia azotem w gospodarstwach nieefektywnych spowoduje spadek emisji podtlenku azotu (N2O) o 5,1 kg.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
697667