PROGNOZY WYDAJNOŚCI MLECZNEJ KRÓW W POLSCE I W UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2030 I 2050
PBN-AR
Instytucja
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
ISSN
1508-3535
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
1
Strony od-do
229-232
Numer tomu
XVII
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
analiza trendu
baza FADN i GUS
model CAPRI
wydajność mleczna krów
en
trend analysis
FADN database
model CAPRI
milk yields of cows
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem pracy było przedstawienie jak może kształtować się wydajność mleczna krów w Polsce i w Unii Europejskiej w latach 2030 i 2050, z wykorzystaniem modelu CAPRI i analizy trendu. Źródłem danych do analizy była baza danych GUS zawierająca informacje dotyczące średniej mlecznej wydajności krów w Polsce i wydajności krów, które znajdują się w oborach pod kontrolą Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka (PFHBiPM), oraz baza rachunkowości rolnej (PL FADN). Analizę w modelu CAPRI wykonano według scenariusza referencyjnego (S1) dla krów o średniej i wysokiej wydajności mlecznej. Według modelu CAPRI, w latach 2030 i 2050 dla pogłowia o średniej wydajności mlecznej we wszystkich krajach UE prognozuje się wzrost mleczności odpowiednio o 16 i 27%, a w Polsce o 22 i 28% w porównaniu z 2010 rokiem. Na podstawie analizy trendu w 2030 roku dla średnich danych z GUS indeks wzrostu wyniesie 41%, dla krów pod kontrolą PFHBiPM – 46%, a według bazy F ADN – 60%
Język
en
Treść
The aim of the study was to compare the efficiency of milk production in Poland and the European Union in the years of 2030 and 2050 applying the CAPRI model and trend analysis. The source of the data for the analysis was the CSO database containing data on the average performance of cows in Poland and cows in barns that are under control, and the FADN database. CAPRI model analysis was performed according to the reference scenario (SSP2) for medium and high milk yield. According to the CAPRI model in 2030 and 2050, the average milk yield in Poland will increase by 22 and 28% compared to 2010. On the basis of trend analysis, in 2030 for the average data from the CSO index of growth is 41%, and 46 and 60%, respectively for PFHBiPM and FADN.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
613187