"Studium przypadku jako metoda dydaktyczna"
PBN-AR
Instytucja
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
ISSN
2080-4881
EISSN
2300-4096
Wydawca
Uniwersytet Szczeciński
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
39
Strony od-do
125-134
Numer tomu
4
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,48
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
studium przypadku;
dydaktyka;
zarządzanie;
praktyka;
teoria
EN
case study;
teaching;
management;
practice;
theory
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Streszczenia
Język
PL
Treść
W artykule analizowane są możliwości zastosowania i faktyczne funkcjonowanie studium przypadku jako metody dydaktycznej w obszarze nauk o organizacji i zarządzaniu. Przedstawiono cechy studium przypadku jako metody dydaktycznej, co sprawia, że jest ona wyjątkowo cenioną metodą zarówno w prezentacji teorii, jak i praktycznych aplikacjach modeli w naukach o zarządzaniu. Ponadto zaprezentowano warunki efektywnego wykorzystywania studiów przypadku w nauczaniu oraz najczęściej popełniane błędy związane z tą metodą.
Język
EN
Treść
The text analyses options for using case study in teaching in management and organization science, as well as reflects upon the method’s current applications. Some features of case study are presented to illustrate the fact that it is a particularly useful method both for presenting theories and discussing practical examples using scientific models. Moreover, the text discusses the conditions of using cases effectively as well as most common mistakes and problems encountered by management teachers practicing case study method.
Cechy publikacji
Zrecenzowana naukowo;
oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
20623