Obowiązek alimentacyjny w świetle prawa cywilnego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa i Administracji (Uniwersytet Warszawski)
Książka
Tytuł książki
The development of science yesterday and today in the research of young scientists. Interdisciplinary approach = Rozwój nauki wczoraj i dziś w badaniach młodych naukowców. Ujęcie interdyscyplinarne
Data publikacji
2015
ISBN
9788362989805
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Obowiązek alimentacyjny w świetle prawa cywilnego
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
104-111
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.20
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
V Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Doktorów i Doktorantów "Rozwój nauki wczoraj i dziś"
Początek konferencji
2015-12-11
Koniec konferencji
Lokalizacja konferencji
Warszawa
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
CHAPTER_IN_A_BOOK
Inne
System-identifier
707648