Oczekiwany zakres współpracy operatorów systemów dystrybucyjnych po wejściu w życie kodeksów sieciowych ENTSO-E.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Energetyki - Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
ISSN
1425-5766
EISSN
Wydawca
Politechnika Gdańska
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
21-24
Numer tomu
42
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,57
Autorzy
Słowa kluczowe
polski
kodeks sieciowy ENTSO-E
usługa regulacyjna
farmy wiatrowe
angielski
ENTSO-E grid code
ancillary services
wind farm
Streszczenia
Język
polski
Treść
Autorzy artykułu prezentują perspektywy współpracy pomiędzy operatorami systemu przesyłowego (OSP) a operatorami systemu dystrybucyjnego (OSD) po wprowadzeniu kodeksów sieciowych przez ENSTO-E1). W artykule przedstawiono nowe obszary aktywności OSD związane z oferowaniem zagregowanych usług OSP dla potrzeb regulacji KSE z wykorzystaniem zasobów regulacyjnych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej oraz usług dla potrzeb regulacji na poziomie systemu dystrybucyjnego w ramach tworzenia Lokalnych Obszarów Bilansowania (LOB). Przedstawiono koncepcję LOB polegającą na zintegrowanym zarządzaniu lokalnymi zasobami regulacyjnymi po stronie generacji, zapotrzebowania i magazynowania energii. Scharakteryzowano możliwości wykorzystania generacji odnawialnej (OZE) do regulacji napięcia i mocy biernej w sieci dystrybucyjnej.
Język
angielski
Treść
Article describes perspectives of cooperation between Polish Transmission System Operator (TSO) and Distribution System Operator (DSO) after implementation of ENSTO-E grid codes. New areas of DSO activity associated with aggregation of ancillary services for National Power System (NPS) are presented. Aggregated ancillary services include control resources in distribution system and services used in the creation of Local Balancing Areas. Concept of Local Balancing Area presents integrated management of local control resources including generation, load and energy storage. Article also describes use of renewable generation sources (RES) for voltage and reactive power control in the distribution network
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
652664