Przegląd wybranych koncepcji dysleksji rozwojowej – perspektywa genetyczna, neuropsychologiczna i lingwistyczna
PBN-AR
Instytucja
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Nowa Audiofonologia
ISSN
2084-946X
EISSN
Wydawca
Instytut Narządów Zmysłów
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
PP9-14
Numer tomu
3(1)
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
PL
Treść
Cel pracy Celem pracy było przedstawienie aktualnych poglądów dotyczących mechanizmów warunkujących dysleksję rozwojową. Materiał i metody W pracy przedstawiono podłoże genetyczne dysleksji rozwojowej, a także neuropsychologiczne koncepcje wyjaśniające związek dysfunkcji mózgu z deficytami procesów poznawczych współwystępującymi ze specyficznymi trudnościami w czytaniu (m.in. hipoteza zaburzenia czasowego opracowywania informacji, uwagi wzrokowej, deficytu wielkokomórkowego i móżdżkowego). Ponadto omówiono teorie językowe ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji deficytu fonologicznego w dysleksji. Wyniki Przegląd istniejących teorii wskazuje, że dysleksja jest zaburzeniem niejednorodnym, uwarunkowanym przez wiele czynników. Istniejące koncepcje nie wykluczają się wzajemnie, a dowodzą jedynie, że u osób ze specyficznymi zaburzeniami czytania stwierdza się różne deficyty poznawcze powiązane ze zmianami anatomicznymi i funkcjonalnymi w strukturach mózgu takich jak planum temporale, okolica ciemieniowo – potyliczna, czy móżdżek. Wnioski W procesie diagnostyki dysleksji rozwojowej, obok sprawdzenia różnych funkcji językowych, warto uwzględnić również badanie innych procesów poznawczych, takich jak uwaga wzrokowa, czy automatyzacja czynności. Pozwali to dokładnie określić profil funkcjonowania poznawczego dziecka i zastosować wobec niego optymalny rodzaj terapii.
Inne
System-identifier
PX-56b45b088106eb71826df49e
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych