Niespecyficzne metody wykorzystywane w terapii szumów usznych – przegląd wybranych technik
PBN-AR
Instytucja
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Nowa Audiofonologia
ISSN
2084-946X
EISSN
Wydawca
Instytut Narządów Zmysłów
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
PP20-25
Numer tomu
3(1)
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
PL
Treść
Szumy uszne to złożone zaburzenie nie tylko słuchowe, któremu bardzo często współtowarzyszą problemy natury poznawczo-emocjonalnej. Pomimo iż szumy uszne stanowią coraz większy problem społeczny wciąż nie do końca poznany jest mechanizm powstawania tych zaburzeń. Ze względu na złożoną naturę zaburzenia brak jest także nadal standardów diagnostycznych oraz w pełni skutecznych metod terapii szumów usznych. Niniejsza praca prezentuje przegląd wybranych niespecyficznych technik wykorzystywanych w leczeniu szumów usznych takich jak: techniki wykorzystujące zjawisko habituacji, terapia poznawczo-behawioralna, metody relaksacyjne oraz techniki związanych z neuromodulacją i zmianą nieprawidłowej aktywności neuronalnej jak: przezczaszkowa stymulacja prądem stałym, przezczaszkowa stymulacja magnetyczna czy Neurofeedback.
Inne
System-identifier
PX-56b45b078106eb71826df42e
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych